#Aktualności

Zobacz co u nas!

Zakończona budowa parku nauki przy odnowionej wieży ciśnień

Wieża ciśnień została zrewitalizowana i podświetlona, ostatnim etapem inwestycji było wykończenie budynku obok niej i zagospodarowanie przestrzeni wokół. Na zadanie miasto pozyskało środki unijne. Teraz obiekt będzie aranżowany i wyposażany w taki sposób, by w przyszłym roku uruchomić miejsce interaktywnej edukacji poprzez zabawę, czyli Park Nauki Torus.

Wieża ciśnień pod koniec października zyskała iluminację, a wcześniej została oczyszczona i pomalowana, na torusie pojawiło się nowe pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej. Wokół wieży powstała fontanna.

Budynek, który wzniesiony został przy wieży jest już gotowy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Na jego dachu zasiana została trawa. Na poziomie podziemnym „-1” tego dwukondygnacyjnego budynku przewidziano m.in. foyer ekspozycyjne (3 sale ekspozycyjne z zapleczem), toalety oraz pomieszczenia techniczne. Łączna powierzchnia kondygnacji podziemnej wynosi 400 m2. Co do przyziemia, w budynku po prawej stronie znajdować się będzie ogólnodostępna kawiarnia z salą konsumpcyjną, bufetem, zapleczem dla personelu. Po lewej stronie od wejścia będzie m.in. sala wielofunkcyjna, kasa oraz szatnia. Powierzchnia netto poziomu „0” wynosi 212 m2. Ściany pomiędzy salami ekspozycyjnymi będą przesuwne, pozwalające na wydzielenie lub otwarcie przestrzeni pomiędzy poszczególnymi salami.

W budynku prowadzone będą zajęcia i warsztaty multimedialne rozwijające zainteresowania matematyką, techniką i innymi naukami ścisłymi.

Przed budynkiem wybudowano miejsca parkingowe. Do wieży można podejść trzema alejkami. Teren w pobliżu wieży został zagospodarowany zielenią.

– Jeszcze kilkanaście miesięcy temu teren wokół wieży ciśnień był niedostępny dla mieszkańców, a sama konstrukcja wieży niszczała. Teraz mamy odnowioną wieżę, oświetlony teren spacerowy wokół i nowy budynek, którego budowa już została zakończona, a który będzie przeznaczony pod park nauki, czyli miejsce interaktywnej edukacji. Jestem przekonany, że tą inwestycją przyciągniemy nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale też turystów, co przysłuży się do społeczno-gospodarczego rozwoju i promocji miasta. Należy podkreślić, że to przedsięwzięcie mogliśmy zrealizować dzięki pozyskaniu pieniędzy unijnych – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Na rewitalizację wieży ciśnień miasto pozyskało zewnętrzne dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 2,7 mln zł, co stanowi prawie 52% kosztów.

Aby podkreślić matematyczny i naukowy charakter budynku znajdującego się obok wieży, Urząd Miasta proponuje nadanie mu nazwy Park Nauki Torus. Będzie to bezpośrednie nawiązanie do elementu składowego wieży, przy której zlokalizowany jest budynek. Uchwała w sprawie nazwy będzie przedmiotem obrad grudniowej sesji Rady Miasta.

Elementy technologiczne (konstrukcja wsporcza oraz sam zbiornik) stanowią przestrzenną ilustrację matematycznych funkcji – hiperboloida jednopowłokowa oraz torus. Według matematycznej definicji torus to dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa powstała w wyniku obrotu o kąt pełny okręgu wokół prostej znajdującej się w płaszczyźnie tego okręgu oraz rozłącznej z nim. Konstrukcja wieży ciśnień to zmaterializowana matematyka, która stanowi  jednocześnie przestrzenną rzeźbę przemysłową w krajobrazie – podkreśla w uzasadnieniu projektu uchwały zastępca prezydenta Iwona Kowalczuk.

ZAREZERWUJ BILETY JUŻ TERAZ

Zaoszczędź swój czas, kup bilet przez internet