#Współpraca

Rozpocznij współpracę z Parkiem!

Zapraszamy do współpracy

Park Nauki Torus jako jednostka wspierająca proces edukacji formalnej współpracuje przede wszystkim z instytucjami edukacyjnymi. Grupy szkolne mają możliwość odwiedzania sal ekspozycyjnych Parku wraz z edukatorem. Rola edukatora jest tu szczególnie istotna, jest on bowiem swoistym przewodnikiem uczniów po świecie nauki, tak aby zwiedzana wystawa dostarczała nie tylko wrażeń zmysłowych, związanych z oglądaniem, dotykaniem, doświadczaniem, ale też prowadziła do rozwinięcia wiedzy uczniów. Edukator, jako przewodnik po wystawie, omawia sposób funkcjonowania eksponatów, przedstawia możliwości interaktywnego korzystania z nich oraz tłumaczy zjawiska jakie odwiedzający mogą obserwować. Każdy z uczestników zwiedzania Park Nauki Torus ma swobodę dotykania i oglądania każdego z eksponatów.

Poza możliwością zwiedzenia wystawy, grupy szkolne mają możliwość uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach prowadzonych przez edukatorów i specjalistów z dziedziny fizyki, matematyki, chemii.

Park Nauki Torus zaprasza wszystkie osoby i instytucje chętne do współpracy przy realizacji wszelkich form popularyzacji nauki.

Partnerzy

Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska jest partnerem Gminy Miejskiej Ciechanów w projekcie "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno - kulturalnych."
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie współpracuje z Parkiem Nauki Torus w celu popularyzowania nauki i wiedzy, wymiany doświadczeń w dydaktyce, jak również organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych

ZAREZERWUJ BILETY JUŻ TERAZ

Zaoszczędź swój czas, kup bilet przez internet