#Aktualności

Zobacz co u nas!

Efekty trójsektorowej współpracy w Parku Nauki Torus

Wystawa stała Parku Nauki Torus została wzbogacona o kolejne dwa nowe eksponaty przygotowane przez studentów Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej. Nowe eksponaty są wynikiem współpracy trzech podmiotów: Politechniki Warszawskiej, firmy Saint Gobain oraz Parku Nauki Torus. Pomysł na wspólną realizację projektu pojawił się dzięki dr inż Krzysztofowi Kaczorkowi z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pochodzi on z Ciechanowa i mocno wspiera działania edukacyjne prowadzone przez Park Nauki Torus. Główne elementy do opracowanych eksponatów dostarczyła firma Saint Gobain produkująca materiały wykorzystywane w budownictwie.
Firma Saint Gobain nieodpłatnie przekazała totemy zawierające tafle szkła o specjalnych właściwościach chemiczno – fizycznych. Jeden z nich wykorzystano do pokazania zwiedzającym jak pod wpływem prądu elektrycznego, szyba zmienia swoją przezierność. Drugi eksponat wykorzystuje szybę emitującą ciepło, która uniemożliwia skraplanie się pary wodnej na jej powierzchni.   W przekazaniu nowych pomocy naukowych do Parku Nauki Torus wzięli udział prof. Andrzej Garbacz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW, Krzysztof Kaczorek pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej  PW,  Mateusz Politański Prezes Koła Naukowego Zarządzania Projektami w Budownictwie PW, Michał Łupiński – Członek Koła Naukowego Zarządzania Projektami w Budownictwie PW, Magdalena Piękosz – Marketing Director Glassolutions & Glass  z firmy Saint Gobain,  Maciej Makowski – Technical Advisory & Sales Support Manager z firmy Saint Gobain. Z ramienia miasta eksponaty odebrał Prezydent Miasta Krzysztof Kosiński oraz Marzena Lentowszczyk Kierownik Parku Nauki Torus. 
  Współpraca z ośrodkami naukowymi oraz biznesem umożliwia pokazywanie w Parku Nauki Torus  współczesnych osiągnięć inżynierii, które być może w przyszłości będą wykorzystywane na szeroką skalę. Transfer wiedzy i technologi do ośrodków popularyzujących naukę  pozwala na ich ciągły rozwój i dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości.

ZAREZERWUJ BILETY JUŻ TERAZ

Zaoszczędź swój czas, kup bilet przez internet